Regels en afspraken

Huishoudelijk Reglement Hoopers Limburg (Workshop)
Hoopers Limburg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei geleden schade tijdens het
verblijf op of rondom het terrein.
De cursist verklaart bij inschrijving dat hij/zij het onderhavige beweegonderricht de workshop
uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel
door de cursist worden gedragen. De cursist is zich ervan bewust dat het beoefenen van een sport
risico’s met zich mee brengt en dat hij/zij eventueel (vervolg)schade die ten gevolge van beoefening
van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist Hoopers
Limburg vrijwaren voor aanspraken van derden in deze.
Publiceren van foto’s / beeldmateriaal.
Door het volgen van de workshop gaat de cursist akkoord met het publiceren van foto’s /
beeldmateriaal op de website van Hoopers Limburg.
Instemmingsverklaring:
Door ondertekening verklaart ondergetekende kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met het
huishoudelijk reglement van Hoopers Limburg (Workshop).
Naam :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer :
Elsloo, 9 oktober 2022
Handtekening voor akkoord :
Nadere informatie met betrekking tot de workshop:

 1. Parkeren op het op het terrein
 2. Er is geen toilet aanwezig
 3. Er is gratis koffie en thee, verder geen catering.
 4. Lijn je hond aan op het terrein
 5. Als je hond poept op het terrein, ruim dit dan meteen op.
 6. Je hond is sociaal naar andere honden/mensen toe
 7. Je hond staat onder appel
 8. Wat dien je mee te nemen voor de workshop:
 • Voldoende water
 • Voldoende beloningssnoepjes
 • Speeltje van de hond (bijvoorbeeld een dummy met daarin iets lekkers)
informatie@hooperslimburg.nl